Koronavirus

Vyhlášení studijního volna na MU

Vzhledem k tomu, že vláda ČR vydala nová opatření k prevenci šíření koronaviru COVID-19, rozhodl rektor o vyhlášení rektorského volna. Současně rozhodl preventivně zrušit akademické obřady a hromadné akce pořádané Masarykovou univerzitou. Toto opatření je vyhlášené s okamžitou platností na dobu od 10. do 24. 3. 2020.

Studijní pobyty - DOPORUČENÍ CZS MU

V souvislosti s aktuálním vývojem epidemie koronaviru COVID-19 a na základě nových informací a doporučení Krizového štábu Masarykovy univerzity Centrum zahraniční spolupráce (CZS) doporučuje:

všem studentům aktuálně studujícím v oblastech se šířícím se onemocněním novým koronavirem ukončit studijní pobyt a vrátit se do ČR. Tato výzva k návratu se týká rizikových oblastí definovaných Ministerstvem zahraničních věcí ČR.
do rizikových destinací necestovat, dokud přetrvává riziko nákazy virovým onemocněním.
v případě probíhajícího pobytu v zahraničí, především v rizikových oblastech, dodržovat základní doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR ke snížení rizika nákazy.

V případě, že se rozhodnete ukončit studijního pobytu v rizikových oblastech:

Po návratu z rizikové destinace dodržujte nezbytná opatření.
Pro zařazení do jarního semestru na domovské fakultě MU kontaktujte příslušné studijní nebo zahraniční oddělení.
Program Erasmus+ (popř. jiný stipendijní program) může studentům proplatit vzniklé náklady související se studijním pobytem v zahraničí, pokud je lze doložit patřičnými doklady o zaplacení. To se vztahuje např. na ubytování zaplacené na celou dobu semestru, předplatné na hromadnou dopravu apod. Konkrétní případy je nutno konzultovat s koordinátorem.
Rozhodnutí ukončit studijní pobytu z důvodu pobytu v rizikové destinaci se řeší jako zásah vyšší moci a studentům zůstává poměrná část stipendia za dobu pobytu na univerzitě v zahraničí.
Kontaktujte ihned svého univerzitního nebo fakultního koordinátora a postupujte dle jeho pokynů.

po dobu 14 dní nenavštěvujte výuku či společné prostory univerzity (menzy, knihovny, koleje).
Pečlivě sledujte svůj zdravotní stav a v případě příznaků začínajícího respiračního onemocnění (horečka nad 38 °C, kašel, dýchací obtíže) zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami, kontaktujte telefonicky svého lékaře či zřízené linky a postupujte dle jejich pokynů.

V případě, že se rozhodnete pokračovat ve studijním pobytu v rizikové oblasti:

Kontaktujte ihned svého univerzitního nebo fakultního koordinátora a o svém rozhodnutí jej informujte.
Uvědomte si, že přijímáte takové rozhodnutí na vlastní riziko a zodpovědnost. Ačkoliv se CZS bude snažit zajistit nezbytnou podporu, nemůže být zodpovědné za případné zdravotní komplikace.
Pro pobírání stipendia je nutno splnit podmínku prokazatelného pobytu na zahraniční univerzitě, a to především v případě, že univerzita realizuje výuku online. Přítomnost na zahraniční univerzitě je tedy nutno doložit aktuálním potvrzením o přítomnosti na dané univerzitě vydané např. jejím zahraničním oddělením, potvrzením ubytovatele (koleje) či jiným průkazným dokladem.

Podmínky jednotlivých mobilitních programů, mimo jiné nutnost zisku minimálně 20 ECTS, zůstávají v platnosti.
Během pobytu v zahraničí, především v rizikových destinacích, se řiďte pokyny přijímající univerzity, místních úřadů či jiných oficiálních autorit a dodržujte základní pravidla hygieny a prevence nákazy.

Informace a doporučení budou dále aktualizovány v návaznosti na rozhodnutí Krizového štábu MU. Upozorňujeme, že pro studenty i zaměstnance jsou k dispozici kontakty níže.

OBECNÁ DOPORUČENÍ

Účastníci zahraničních pobytů by měli dodržovat následující opatření:

Ve všech případech cest do zahraničí se registrovat do Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (databáze DROZD).
Sledovat oficiální zdroje důležitých informací a také ověřené zpravodajství. Užitečné odkazy jsou uvedeny níže.
Řídit se radami a doporučeními příslušného českého zastupitelského úřadu, místních autorit a přijímající univerzity.
Zvážit aktuální individuální situaci a její rizika (zdravotní, akademická, cestovní).
Pečlivě dodržovat hygienické zásady jako např. mytí rukou, omezení kontaktu s nemocnými lidmi, sledování vlastního zdravotního stavu, vyhýbání se místům s vyšší koncentrací lidí, v případě respiračních problémů také dodržování pravidel hygieny při kašli a kýchání, využívání dezinfekčních prostředků apod. Konkrétní opatření jsou uvedena na stránkách Ministerstva zdravotnictví nebo WHO.
V případě nejistoty, dotazů či rozhodnutí k návratu informovat svého univerzitního/fakultního koordinátora či adresu emergency@muni.cz.

RIZIKOVÉ OBLASTI

Rizikovými oblastmi, do kterých Ministerstvo zahraničí ČR nedoporučuje českým občanům nyní cestovat jsou k 10. 3. 2020:

Itálie
Čína
Jižní Korea
Írán

INFORMAČNÍ ZDROJE

CZS MU doporučuje sledovat informace místních autorit, přijímajících univerzit a příslušné oficiální zdroje:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Ministerstvo zdravotnictví
Dům zahraniční spolupráce
World Health Organisation
European Centre for Disease Prevention and Control
Státní zdravotní ústav
Zpravodajství s ověřenými zdroji (např. Česká televize apod.)

KONTAKTY

Masarykova univerzita

Webová stránka https://www.muni.cz/koronavirus
E-mailová adresa koronavirus@muni.cz

Centrum zahraniční spolupráce

Webová stránka https://czs.muni.cz/cs/novinky/84-coronavirus
E-mailová adresa emergency@muni.cz
Telefon (WhatsApp, Viber) +420 777 46 56 56

Nouzové kontakty patřičných českých zastupitelských úřadů v zemi
Infolinka Státního zdravotního ústavu

+420 724 810 106
+420 725 191 367

Pokud máte další dotazy, podívejte se na nejčastěji kladené otázky a odpovědi - FAQ (pouze v anglické verzi)